Thông tin về hình thức thanh toán

Vì tình chất sản phẩm eSIM, Gohub chỉ có thể áp dụng thanh toán trực tuyến (Chuyển khoản/ Thanh toán bằng VISA) cho tất cả các sản phẩm eSIM trên website https://esimgohub.com/) vào số tài khoản sau của Gohub:

Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DU LỊCH GOHUB.

Số tài khoản: 19133021736016

Ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam- CN Nam Sài Gòn (Techcombank)