1. BENDROSIŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ GALIOJIMAS

Visoms paslaugoms, kurias teikia Gohub Travel Solutions JSC., taip pat žinomas kaip Gohub, kartu su išankstinio mokėjimo eSIM perpardavimu, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Svetainė www.esimgohub.com yra šios taisyklės ir sąlygos. „Gohub“ priims alternatyvias nuostatas tik tuo atveju, jei bus sudarytas raštiškas ir aiškus susitarimas.

2. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

2.1. eSIM PARDAVIMAS

Išankstinio mokėjimo eSIM kortelės perparduodamos per Gohub. Klientas registruojasi ir perka savo eSIM per svetainę www.esimgohub.com.

2.2. REGISTRACIJA NAUDOTIS GOHUB PASLAUGOMIS

Norėdamas naudotis Gohub paslaugomis, klientas turi sutikti su bendromis sąlygomis. Svetainėje www.esimgohub.com klientas tiesiogiai arba per paslaugų teikėjo (viešbučio, kelionių agentūros ir kt.) tarpininką pateikia šią informaciją: El. pašto adresą, atsiskaitymo adresą, vardą ir pavardę.

2.3. GOHUBOS SUŽADĖJIMAI

„Gohub“ turi dėti pagrįstas pastangas, kad pasiūlytų klientams aukštos kokybės paslaugas. „Gohub“ nežada, kad paslauga nebus sustabdyta ar bus pristatyta laiku, saugiai ar be klaidų.

2.4. KLIENTŲ ĮSITRAUKIMAI

Klientas negali naudoti „Gohub“ siūlomos įrangos ar paslaugų piktnaudžiaudamas, neteisėtu ar nesąžiningu būdu arba taip, kad būtų pažeistas ar kenktų tinklas. Gohub turi teisę nutraukti Kliento naudojimąsi Paslauga, jei Klientas pažeidžia šio 2.4 skyriaus sąlygas. Kai tik tai bus praktiška, „Gohub“ informuos klientą apie sustabdymą. Klientas ir toliau mokės pagal šią Sutartį mokėtinus mokesčius už sustabdytas Paslaugas bet kuriuo sustabdymo laikotarpiu.

2.5. SUDERINAMUMAS SU ĮRENGINIAIS

Klientas yra atsakingas už tai, kad įrenginys būtų atrakintas tinkle ir suderinamas su eSIM. Klientai gali tuo naudotis ryšys norėdami patikrinti, ar jūsų įrenginys suderinamas su „eSIM“. eSIM palaikančių įrenginių sąrašas nėra baigtas, todėl gali būti neseniai paskelbtų su eSIM suderinamų įrenginių, kurie dar nebuvo įtraukti.

3. SUTARTIES PRADŽIA, TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS

Kai Gohub svetainėje pateikiamas užsakymas, https://www.esimgohub.com, tarp Gohub ir kliento sudaroma paslaugų sutartis. Klientas yra atsakingas už „eSIM“ suaktyvinimą „Gohub“ pagalba, jei reikia. Jei vartotojas neturi esamo duomenų paketo arba iš įrenginio išėmė eSIM kortelę, sutartis bus nutraukta.

4. MOKESČIAI IR MOKĖJIMAS

4.1. MOKĖJIMO SĄLYGOS 

Mokėti už „Gohub“ paslaugas lengviau per „Tazapay“ šliuzą. Mokėjimai apdorojami JAV doleriais ($). „Gohub“ tiekėjas „Tazapay“ (https://tazapay.com), tvarkys ir užtikrins kredito kortelės operaciją.

4.2. MOKESČIAI UŽ NAUDOJIMĄ

4.2.1. Jei nenurodyta kitaip, visi Gohub mokesčiai yra su PVM.

4.2.2. Klientui neleidžiama įskaityti jokių savo reikalavimų su Gohub pretenzijomis, nebent kliento reikalavimai yra neginčijami arba patvirtinti autoritetingu teismo sprendimu.

5. PRISTATYMAS

Įsigijęs eSIM kortelę atsiskaitymo metu pateiktu el. paštu, klientas gaus 3 el. Buvo išsiųsti trys el. laiškai, įskaitant: 1 patvirtinto užsakymo el. laišką, 1 sėkmingai užsakytą el. laišką ir 1 el. laišką su QR kodu ir instrukcijomis, kaip įdiegti eSIM. 

6. ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJA

„Gohub“ neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą dėl siūlomos paslaugos su pertrūkiais arba neegzistavimo. „Gohub“ negarantuoja, kad tinklo paslauga bus nuolat pasiekiama. Prašome siųsti el. laišką adresu cs@esimgohub.com su bet kokiais prašymais.