SUPER SALE ສໍາລັບ ESIM ຮ້ອນ Super

⏳ ໄລຍະການສົ່ງເສີມການຂາຍ: 13/06 – 20/06/2023

? eSIM UAE (ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ) 3GB ເປັນເວລາ 30 ມື້:

  • ລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ – 22.99$ -> 18.39$ ເທົ່ານັ້ນ

? eSIM ເກົາຫຼີ

  • ຄວາມອາດສາມາດຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງບໍ່ຈໍາກັດ
  • ດ້ວຍເບີໂທລະສັບຂອງເກົາຫຼີ, ທ່ານສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະໂທໄດ້
  • ໃຊ້ຟຣີເພື່ອລົງທະບຽນແອັບຯທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ Kakao T, Yanolja, ແລະອື່ນໆ 
  • ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ